Neseklinikk.no

Nese og ansiktskirurgi og mer...                                                  - funksjon og estetikk -

Rinoplastikk

eller rhinoplastikk, rhinoplasty (engl.).

Rinoplastikk er en operasjon av den ytre nesen, dvs. den delen man ser. Målet i de fleste tilfeller er å få en penere nese. Men noen ganger trenges det en rinoplastikk for å få nesen til å fungere bedre, dvs. slippe mer luft gjennom. Omvendt er det viktig å beholde en god funksjon av nesen eller til og med forbedre den ved en kosmetisk rinoplastikk. Lenge har man den delen ignorert og funksjonen av nesen ble være ved rinoplastikk.

En rinoplastikk komineres ofte også med en septumplastikk, hvor man retter ut neseskillevegen. Da heter ingrepet rinoseptoplastikk. 

Rinoplastikk er my mer enn en enkel operasjonsmetode. Det er mer en kunst. Derfor er det få kirurger som ønsker å gjennomføre den og enda fære som er dyktige. Det trenger lang erfaring, trening og regelmessig oppdatering.

Generell skiller man to måter å komme til neseskjelettet for å kunne forandre den. Den åpne og den lukket tilgangen.

Åpen rinoplastikk

Ved en åpen rinoplastikk lager man en liten v- eller w-formet snitt midt på columella - bru mellom neseborene, i tillegg til et snitt i hver nesebor. Så kan man løfte opp huden og har optimal oversikt til å ordne både nesetippen og neseryggen, samt nesevinger. Snittet i columella syes veldig nøye med ca. 7 veldig tynne sting og blir sjelden synlig etterpå. 

Lukket rinoplastikk

Ved en lukket rinoplastikk bruker man ikke snittet i columella, men isteden et ekstra snitti hver nesebor. Skal man ikke gjøre noe med nesetippen, så klarer man seg med et sntt i nesen på hver side. 

Således er det avhengig av hvor mye kontroll man trenger for å ordne nestippen om man velger den ene foran den andre teknikken.

Humpfjerning

En hump over neseryggen fjernes til vanlig med meisel, skalpel eller/og rasp. Etterpå ville neseryggen bli veldig flat - noe som kalles en åpen tak deformitet. Begrepet er hentet fra forstillingen om man hadde fjernet firsten på et hustak. Får å lukke det igjen må også siden av nesen meisles opp, for å kunne legge siden mot midten og lukke åpningen. Nesen blir da samtidig smalere, hvis man ikke ønkser å jobbe imot med noen små bruskbiter.

Oppbygging av nesen

Noen ganger ønsker man det omvendte av en humpfjerning. Når nesen ar for lav ønsker man å bygge den opp. Da trenger man materiale som egner seg. Det beste er til vanlig kroppens egent vev. Det greiste er å hente brusk fra neseskillevegen. Hvis det er ikke nok brusk i neseskilleveggen, kan man hente mye brusk fra øret som er myk uten at det synes eller ribbebrusk hvis man trenger mye stabilitet. En sjelden gang kan man velge egnete fremmed materiale som Gore-Tex eller Polyester.

Nesetipp

Det er mange forskjellige nesetipp og tilsvranede enda flere teknikker for å få til et fint og fungerende resultat.. Det er viktig for en operatør å ha nok forskjellige tenknikker i sitt repertoire får å kunne møte alle problemstillinger. Mnage eldre metoder formet en akseptabel nesetipp, men svekket nesen og nesevingen klappet inn ved innpust. Det oppleves som en tett nese ved litt anstrengelse.

Nesevinger

Nesevinger kan gjøre at nesen blir tett når de klapper inn ved innpust eller de er for brede eller for smale. Det er et glemt kaptitel i medisin. Bare få leger interesserer seg for funksjonen av nesevingene og muligheten for å behandle nesevinger. Også her finnes mange metoder og de må tilpasses nøye den enkles problemstilling.

Unngå Rinoplastikk?

Ønsker man av ulike grunner ikke en operasjon, kan mange problemstilliinger rundt nesen ordnes i dag med filler. Bestill gjerne en time for en vurdering om din nese egner seg for det. Du kan lese mer om filler her...


 Timebestilling

 Priser