Neseklinikk.no

Nese og ansiktskirurgi og mer...                                                  - funksjon og estetikk -

Reduksjon av mandler

Størrelsen av mandlene kan minskes betydelig med help av radiobølge. Behadlingen utføres i lokalbedøvelse og er smertefri. Det innebærer også betydelig mindre smerter etter operasjonen enn ved en fullstendig fjerning av mandlene under narkose

Hva hjelper det for?

Operasjonen er egnet ved for store mandler som bidra til snorking, bidre til en klossete stemme eller plager en ved matinntak. Den gir ikke like sikre resultater ved gjentatte infekjsoner i mandlene. Der er en fullstendig fjerning under narkose mer effektiv.

Forutsettning:

  • Ingen sykdomer som bidra tl en økt blødningstendens
  • Ikke veldig utttalt brekningsrefleks - brekker seg ved tannpus eller hos tannlegen. Vanlig brekningsrefleks dempes før operasjonen med lokalbedøvelse.
  • Eldre enn 15 år.